'Chuyện ba người' - Sơn Tuyền, Quốc Đại, Ngọc Sơn

Sơn Tuyền, Quốc Đại, Ngọc Sơn tam ca trong Sol vàng.

Giải trí Chủ nhật, 10/5/2015, 11:16 (GMT+7)