clip "Bóng cay Kơ nia" Thục Quyên

Nguyễn Thục Duyên hát "Bóng cây Kơ Nia"

Giải trí Thứ sáu, 29/4/2011, 18:29 (GMT+7)

Tags: