Có những lúc em thấy - Minh Thư

Bài hát chủ đề trong phim "Lệ phí tình yêu".

Giải trí Thứ hai, 21/1/2013, 20:17 (GMT+7)