Công bố kết quả Bước nhảy Hoàn vũ tuần 9 và lời chia tay

Công bố kết quả Bước nhảy Hoàn vũ tuần 9 và lời chia tay

Giải trí Thứ hai, 11/6/2012, 02:40 (GMT+7)