Corbin Bleu và Karina Smirnoff nhảy điệu kết hợp Cha cha - Foxtrot

Corbin Bleu và Karina Smirnoff nhảy điệu kết hợp Cha Cha - Foxtrot tại chung kết 2 Dancing With the Stars 2013.

Giải trí Thứ tư, 27/11/2013, 15:23 (GMT+7)