Cuộc đua kỳ thú (tập 10) Vượt rào

Thử thách dành cho các đội là 'Leo núi hái trứng'.

Giải trí Thứ bảy, 28/9/2013, 08:58 (GMT+7)