Cuộc Đua Kỳ Thú (Tập 2) Lộ trình Vá xe và Đạp xe

Các đội chơi nhanh tìm ra mật thư để vá xe rồi đạp xe tìm tiếp mật thư tiếp theo.

Giải trí Thứ bảy, 3/8/2013, 07:57 (GMT+7)