Đêm Bán Kết Bước Nhảy Hoàn Vũ 2013 - Yến Trang và Tisho - Samba

Cũng chọn điệu Samba trong lượt thi đầu, nhưng Yến Trang và bạn diễn nhảy một cách thiếu tiết chế và quá chú trọng vào khâu dàn dựng.

Giải trí Chủ nhật, 19/5/2013, 11:11 (GMT+7)