'Earth Song' - Michael Jackson

Bài hát nổi tiếng của Vua nhạc Pop nói về môi trường.

Giải trí Thứ ba, 24/6/2014, 16:19 (GMT+7)