Freestyle nhảy cuồng nhiệt

Ở bán kết 2 Got Talent, nhóm nhảy truyền cảm hứng cho người xem.

Giải trí Thứ hai, 25/2/2013, 09:01 (GMT+7)