'Futbol' - Maryla Rodowicz

Ca khúc chính thức của World Cup 1974 diễn ra tại Đức.

Giải trí Thứ sáu, 30/5/2014, 11:00 (GMT+7)