Giám khảo đấu tranh quyết liệt để lôi kéo thí sinh Khánh Linh

Ban giám khảo đấu khẩu quyết liệt để lôi kéo thí sinh Khánh Linh trong vòng giấu mặt của chương trình Giọng hát Việt 2015.

Giải trí Thứ ba, 9/6/2015, 10:58 (GMT+7)