Giám khảo tranh cãi nảy lửa giành thí sinh Hữu Toàn

Ban giám khảo đấu khẩu quyết liệt để lôi kéo thí sinh Hữu Toàn trong vòng giấu mặt của chương trình Giọng hát Việt 2015.

Giải trí Thứ ba, 9/6/2015, 08:09 (GMT+7)