Hà Dũng hát 'You know I no good'

Giọng hát Việt - Hà Dũng hát "You know I no good" trong vòng giấu mặt "Giọng hát Việt"

Giải trí Thứ hai, 30/7/2012, 09:00 (GMT+7)