Hà Trần - Tấn Minh - nhóm Duo hát "Sắc màu"

Hà Trần - Tấn Minh - nhóm Duo hát "Sắc màu"

Giải trí Chủ nhật, 12/8/2012, 10:25 (GMT+7)