Hải Bột hát "Đi học"

Hải Bột hát sai lời bài "Đi học" trong "Giai điệu tự hào".

Giải trí Chủ nhật, 1/6/2014, 08:00 (GMT+7)