"Hận tình trong mưa" - Hoàng Bách

Hoàng Bách vừa đàn vừa hát ca khúc Nhật lời Việt "Hận tình trong mưa".

Giải trí Thứ hai, 30/9/2013, 17:12 (GMT+7)