Hành trình chiếc jacket biểu tượng của hãng Chanel

Chiếc jacket do Coco Chanel thiết kế từ năm 1954 đã trải qua gần 50 năm với nhiều biến đổi.

Giải trí Thứ ba, 12/3/2013, 11:43 (GMT+7)