Heaven King nhảy theo nhạc '7/11' của Beyonce

Bé Heaven mới 4 tuổi nhưng có những bước nhảy điệu nghệ.

Giải trí Thứ tư, 25/3/2015, 16:23 (GMT+7)