Hoàng Tôn hát "Màu hoa đỏ"

Hoàng Tôn thể hiện "Màu hoa đỏ" trong "Những bài hát còn xanh".

Giải trí Thứ ba, 24/6/2014, 08:07 (GMT+7)