'Hooked on a Feeling' - Blue Swede

Bài hát trong phim bom tấn "Guardians of the Galaxy" (Vệ binh dải ngân hà).

Giải trí Thứ sáu, 1/8/2014, 14:20 (GMT+7)