'I Have A Dream' - Amanda Seyfried

Bài hát mở đầu và kết thúc trong bộ phim "Mamma Mia".

Giải trí Thứ ba, 8/7/2014, 11:02 (GMT+7)