'I Say a Little Prayer for You' - Paul Mauriat

Bản nhạc nổi tiếng của nhạc trưởng người Pháp phát hành năm 1968.

Giải trí Thứ tư, 30/7/2014, 13:42 (GMT+7)