Isaac 365 dội nước đá làm từ thiện

Isaac nhận lời thách đấu của Trang Pháp trong thử thách Ice Bucket Challenge.

Giải trí Thứ sáu, 22/8/2014, 10:48 (GMT+7)