Jack Osbourne và Cheryl Burke nhảy điệu kết hợp Paso - Salsa

Jack Osbourne và Cheryl Burke nhảy điệu kết hợp Paso - Salsa tại chung kết 2 Dancing With the Stars 2013.

Giải trí Thứ tư, 27/11/2013, 15:28 (GMT+7)