Kellie Pickler và Derek Hough nhảy điệu Viennese Waltz

Kellie Pickler và Derek Hough nhảy điệu Viennese Waltz trong chương trình Dancing with the Stars của Mỹ.

Giải trí Thứ tư, 29/5/2013, 10:17 (GMT+7)