Khách mời diễn viên Thanh Thúy

Diễn viên Thanh Thúy làm khách mời Bước nhảy hoàn vũ.

Giải trí Thứ hai, 11/6/2012, 02:18 (GMT+7)