Khánh My - Georgi Ganew nhảy Đương đại - Slow Foxtrot - Rumba

Trong đêm đầu tiên của chương trình "Bước nhảy hoàn vũ 2016", Khánh My - Georgi Ganew thể hiện tiết mục nhảy Đương đại - Slow Foxtrot - Rumba.

Giải trí Chủ nhật, 31/1/2016, 10:13 (GMT+7)