'Khúc giao mùa' - Mỹ Linh và Minh Quân

Bài hát xuân nổi tiếng của nhạc sĩ Huy Tuấn.

Giải trí Thứ sáu, 5/2/2016, 10:04 (GMT+7)