L'essenziale - Marco Mengoni

Tiết mục của Italy đứng thứ 7 tại Eurovision 2013.

Giải trí Thứ hai, 20/5/2013, 13:39 (GMT+7)