Liveshow 07 - Đỗ Xuân Sơn hát 'Because We Believe'

Đỗ Xuân Sơn hát 'Because We Believe' trong Liveshow 7 Giọng hát Việt.

Giải trí Thứ hai, 19/11/2012, 07:38 (GMT+7)