Liveshow 10 - Bùi Anh Tuấn hát 'Lời Nhắn Số 4'

Bùi Anh Tuấn hát 'Lời Nhắn Số 4' trong Liveshow 10 Giọng hát Việt.

Giải trí Thứ hai, 24/12/2012, 07:52 (GMT+7)