Liveshow 10 - Tiêu Châu Như Quỳnh hát 'Note To God'

Tiêu Châu Như Quỳnh hát 'Note To God' trong Liveshow 10

Giải trí Thứ hai, 24/12/2012, 07:58 (GMT+7)