Liveshow 3 - Tiêu Châu Như Quỳnh hát 'Từng ngày dài'

Tiêu Châu Như Quỳnh hát 'Từng ngày dài' trong liveshow 3 'Giọng hát việt'.

Giải trí Thứ hai, 15/10/2012, 06:55 (GMT+7)