Liveshow 3 - Vũ Thanh Hằng hát ''Thu Cuối'

Vũ Thanh Hằng hát 'Thu Cuối' trong liveshow 3 'Giọng hát việt'.

Giải trí Thứ hai, 15/10/2012, 06:52 (GMT+7)