Liveshow 6 - Thái Trinh hát 'Bonjour VietNam'

Thái Trinh hát 'Bonjour VietNam' trong liveshow 6 Giọng hát Việt.

Giải trí Thứ hai, 12/11/2012, 07:52 (GMT+7)