Lý Kỳ phân biệt chó qua tiếng uống nước

Trong chương trình "Thách thức điều không thể", Lý Kỳ bị bịt mắt (bản thân anh là người gặp trở ngại thị giác) để lắng nghe tiếng 15 chú chó uống nước và phân biệt đặc điểm uống nước riêng của chúng.

Giải trí Thứ ba, 20/10/2015, 13:53 (GMT+7)