Mai Khôi chia sẻ lý do muốn làm đại biểu Quốc hội

Nữ ca sĩ người Khánh Hòa tự làm đơn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 để góp tiếng nói đại diện giới trẻ, giới văn nghệ sĩ về các vấn đề trong xã hội.

Giải trí Thứ sáu, 11/3/2016, 17:52 (GMT+7)