'Mariage d'amour' - Richard Clayderman

Bản nhạc nổi tiếng của nghệ sĩ dương cầm người Pháp.

Giải trí Thứ tư, 30/7/2014, 13:41 (GMT+7)