Một mình - Hồng Nhung

Sáng tác của cố nhạc sĩ Thanh Tùng được thể hiện lần đầu tiên bởi "cô Bống"

Giải trí Thứ ba, 15/3/2016, 11:11 (GMT+7)