'Một ông ba bà' - gia đình Phương Thảo, Ngọc Lễ

Gia đình Phương Thảo, Ngọc Lễ cùng hai con gái hòa giọng trong liveshow "Dấu ấn".

Giải trí Chủ nhật, 5/7/2015, 09:35 (GMT+7)