Một số đoạn hấp dẫn trong 'Bộ bộ kinh tâm'

Phim Trung Quốc "Bộ bộ kinh tâm", diễn viên chính Lưu Thi Thi, Trịnh Gia Dĩnh, Ngô Kỳ Long.

Giải trí Thứ bảy, 24/11/2012, 09:30 (GMT+7)