MV 'Có bao điều' của Tiêu Châu Như Quỳnh

Tiêu Châu Như Quỳnh hướng về trẻ lang thang, cơ nhỡ trong sản phẩm âm nhạc mới.

Giải trí Thứ tư, 6/3/2013, 07:49 (GMT+7)