MV "Có hẹn cùng em"

50 nghệ sĩ quảng bá du lịch Việt qua dự án âm nhạc "Du lịch cùng tôi... Có hẹn cùng em".

Giải trí Thứ sáu, 18/4/2014, 12:14 (GMT+7)