MV 'Độc bước' của Đoan Trang

Đoan Trang mang màu sắc Trung Đông vào MV mới.

Giải trí Thứ ba, 23/10/2012, 09:45 (GMT+7)