MV hòa tấu 'Cần lắm'

Nghệ sĩ Minh Tâm Bùi mời Trương Quỳnh Anh đóng chung trong MV saxophone "Cần lắm".

Giải trí Thứ năm, 26/3/2015, 09:14 (GMT+7)