MV "Hoa tuyết sau mùa đông" - Trà Ngọc Hằng, Yoon Jea

MV quay tại Hàn Quốc của Trà Ngọc Hằng.

Giải trí Thứ tư, 6/3/2013, 08:52 (GMT+7)