MV 'My Baby' của Hồ Ngọc Hà

Rũ bỏ hình tượng quý cô đài các trong những MV trước, Hồ Ngọc Hà quay về phong cách năng động và gần gũi hơn qua những bước nhảy chuyên nghiệp.

Giải trí Thứ bảy, 11/10/2014, 09:53 (GMT+7)