MV "Tan vào nhau mãi"

Phạm Toàn Thắng thực hiện video nhạc "Tan vào nhau mãi" ở Hà Nội.

Giải trí Thứ bảy, 15/11/2014, 17:20 (GMT+7)