MV 'Victory' - Puff Daddy

MV phát hành năm 1997.

Giải trí Thứ năm, 23/7/2015, 09:13 (GMT+7)